FREE SHIPPING WITH $129+ U.S. ORDERS / $10 flat shipping fee(under $129)

[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)
[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)

[TOUN 28] ๐ŸŒฑvegan/์นœํ™˜๊ฒฝ Dish Soap Bar ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นœํ™˜๊ฒฝ ๊ณ ์ฒดํ˜• 1์ข… ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„ (5์ข…:S26, S27, S28, S29, S30)

Regular price
$25.00
Sale price
$25.00
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.


#zerowaste#๋น„๊ฑด์ธ์ฆ#์นœํ™˜๊ฒฝ#ํ–‰๋™ํ•˜๋Š”๊ฐ€์น˜

ย 

์ˆ˜๋ฐฑ๊ฐ€์ง€ ์•ˆ์ „์ธ์ฆ์„ ๊ฑฐ์น˜๋ฉฐ ๋งŒ๋“ค์–ด์ง€๋Š” ์นœํ™˜๊ฒฝ ์ฃผ๋ฐฉ์„ธ์ œ์™€
์•ˆ์ „์ธ์ฆ์ด ์—†๊ฑฐ๋‚˜ ๋ช‡๊ฐ€์ง€๋งŒ ๊ฑฐ์น˜๊ณ  ๋งŒ๋“ค์–ด์ง€๋Š” ์ฃผ๋ฐฉ์„ธ์ œ์ค‘,
๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ‘งโ€๐Ÿ‘ฆ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค์€ ์šฐ๋ฆฌ ๊ฐ€์กฑ์„ ์œ„ํ•ด ์–ด๋–ค๊ฒƒ์„ ํƒํ•˜์‹œ๊ฒ ๋‚˜์š”?
โ €
โ €
โ€œํ†ค28 ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„โ€๋Š” ์‹ค์ œ ์œ ๊ธฐ๋† ๋จน๊ฑฐ๋ฆฌ ์›๋ฃŒ๋กœ
๋งŒ๋“ค๊ณ  vegan ์†Œ์‚ฌ์ด์–ดํ‹ฐ ๊ณต์‹ ์ธ์ฆ์€ ๋ฌผ๋ก ,
343๊ฐ€์ง€์˜ ์•ˆ์ •์„ฑ ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฅผ ๊ฑฐ์นœ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ
1๋“ฑ ์นœํ™˜๊ฒฝ ์„ค๊ฑฐ์ง€ ๊ณ ์ฒด๋น„๋ˆ„ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค :)
โ €

์šฐ๋ฆฌ๋Š” ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์ž˜๋ชป๋œ ํํ ์‚ฌ์šฉ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์ผ๋…„์—
๋จน๊ฒŒ๋˜๋Š” ์ž”์—ฌ์„ธ์ œ๋งŒ 140ml ๋ผ๊ณ  ํ•˜๋Š”๋ฐ์š” ใ…œ_ใ…œ
์—ฌ๊ธฐ์— ํํ ์‚ฌ์šฉ์‹œ ๊ฑฐํ’ˆ์ด ์ž˜ ์•ˆ๋‚˜๋ฉด ๋ช‡๋ฒˆ์ด๊ณ 
๋” ์„ธ์ œ๋ฅผ ํŽŒํ•‘ํ•ด์„œ ์“ฐ๊ธฐ ๋ฐ”์˜๊ณ  ์„ค๊ฑฐ์ง€๋งŒ ํ•˜๋ฉด
ํํ๋ƒ„์ƒˆ๊ฐ€ ์†์— ๋ฒ ๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ  ๋งจ์†์œผ๋กœ ์„ค๊ฑฐ์ง€์‹œ
์ฃผ๋ถ€์Šต์ง„์ด๋‚˜ ๊ฑด์กฐํ•จ ๋“ฑ์œผ๋กœ ๋ถˆํŽธํ•จ๋„ ๋งŽ์•˜์ฃ  ใ…œใ…œ


ํ†ค28 ์„ค๊ฑฐ์ง€๋น„๋ˆ„๋Š” ์ผ๋ฐ˜์ ์ธ ์•ก์ƒํƒ€์ž…์ด ์•„๋‹Œ ๊ณ ์ฒดํƒ€์ž…์œผ๋กœ
์‚ฌ์šฉ๊ฐ์ด ์ƒ์ƒ์ด ์ž˜ ์•ˆ๊ฐ€์‹คํ…๋ฐ ์ •๋ง ์ƒ๊ฐ๋ณด๋‹ค ๋„ˆ๋ฌด ํŽธํ•˜๊ณ 
์•ก์ƒ์„ธ์ œ๋ณด๋‹ค ํ›จ์”ฌ ๊ฑฐํ’ˆ์ด ํ’๋ถ€ํ•˜๊ณ  ๋ฝ€๋“œ๋“ ๋ง๋”ํ•˜๊ฒŒ
์„ธ์ •๋˜๋Š”๊ฒŒ ์ง„์งœ ๋Œ€๋ฐ•์ด์˜ˆ์š”... ์•ฝ๊ฐ„ ์šฐ๋ฆฌ ์ƒค์›Œํ• ๋•Œ
์ƒค์›Œํƒ€์˜ฌ์„ ๋น„๋ˆ„์— ๋ญํ˜€ ํ’์„ฑํ•œ ๊ฑฐํ’ˆ์„ ๋งŒ๋“œ๋Š”๊ฒƒ๊ณผ
๋น„์Šทํ•˜๋‹ค๊ณ  ์„ค๋ช…์„ ๋“œ๋ ค์•ผ ํ• ๊นŒ์š”~??? ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋ฉด
ํํ์ฒ˜๋Ÿผ ๋ฏธ๋Œ๊ฑฐ๋ฆผ์ด ๋‚จ์ง€ ์•Š๊ณ  ์†๋„ ๋ฝ€๋“œ๋“! ๊ทธ๋ฆ‡๋„ ๋ฝ€๋“œ๋“!
๊ทธ๋ ‡์ง€๋งŒ ํ”ผ๋ถ€์— ์ž๊ทน์ด ์—†๊ณ  ๋ƒ„์ƒˆ๋„ ๋‚จ์ง€์•Š์•„ ๋„ˆ๋ฌด ๋งŒ์กฑํ•ด์š” ><


ํ†ค28 ์„ค๊ฑฐ์ง€ ๋น„๋ˆ„๋Š” ๋น„์†Œ, ์ค‘๊ธˆ์†, ํ˜•๊ด‘์ฆ๋ฐฑ์ œ,ย ์œ ๋ฆฌ์•Œ์นผ๋ฆฌ,
๋ฐฉ๋ถ€์ œ, ํ•ฉ์„ฑ๊ณ„๋ฉดํ™œ์„ฑ์ œ, ํ‘œ๋ฐฑ์ œ,ย ์ƒ‰์†Œ ๋ฌด์ฒจ๊ฐ€๋กœ ๊ณผ์ผ/์•ผ์ฑ„
์„ธ์ฒ™์€ ๋ฌผ๋ก  ๋งจ์†์œผ๋กœย ๋ชจ๋“  ์‹๊ธฐ๋“ค ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์œ ์•„์‹๊ธฐ๊นŒ์ง€
์•ˆ์ „ํ•˜๊ฒŒย ์„ธ์ฒ™ํ•ด์ฃผ์„ธ์š”!์‚ฌ์‹ค ์ €ํฌ๊ฐ€ ํŒ๋งคํ•˜๋Š” ๋ชจ๋“ ์ œํ’ˆ๋“ค์ด ๋ชจ๋‘ ๊ฐ™์€ ์ปจ์…‰์€
์•„๋‹ˆ๋‹ค๋ณด๋‹ˆ ํ™”์žฅํ’ˆ ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ์นœํ™˜๊ฒฝ์ ์ผ์ˆ˜๋Š” ์—†์ง€๋งŒ,
๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ ์ƒํ™œ ํ•„์ˆ˜ํ…œ๋ถ€ํ„ฐ ์กฐ๊ธˆ์”ฉ ํ™˜๊ฒฝ์„ ์œ„ํ•ด
์‚ฌ์šฉํ•˜๋‹ค๋ณด๋ฉด ์–ด์จ‹๋“  ์šฐ๋ฆฌ ๋˜ํ•œ #ํ™˜๊ฒฝ์‚ด๋ฆฌ๊ธฐ์—
์กฐ๊ธˆ์ด๋ผ๋„ ์‹ค์ฒœ์„ ํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ตฌ์š”! ๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜‰
โ €
โ €


ย 


Customer Reviews

Based on 22 reviews Write a review
ร—
ร—

View full product info

Back to the top